sectie van de Klim- en Bergsportfederatie

activiteiten clubavond


         Clubavond

Deze activiteit ligt alweer achter ons. Check onze agenda voor de volgende editie!

Onze teergeliefde voorzitter was zo *** om de Alpen al lopend te doorkruisen en komt daarover vertellen op 13 maart 2015! In het clubblad was hierover al een en ander te lezen, maar er was te weinig plaats voor alle verhalen, zodat een uitgebreid mondeling verslag zich opdrong. Allen van harte welkom.