sectie van de Klim- en Bergsportfederatie

opleidingen klimschool_3de_jaar


         Klimschool 3de jaar

Zoals in de Klimschool 2de jaar is er dit jaar nog meer serieus werk!

Na Klimschool 3de jaar zal je in staat zijn om met je eigen touwgroep veilig te gaan klimmen op niet uitgeruste massieven én indien nodig je touwgroep te evacueren.

 

In Klimschool 3de jaar zal je delen van de leerstof van vorige jaren herhalen of leren toepassen op een andere manier. De twee belangrijkste items zijn echter artificieel klimmen en de reddingen van een medeklimmer, maar de klimschool 3de jaar is niet modulair.

 

Klimschool 3de jaar is dus vooral gebaseerd op het vergroten van je kennis, je in bepaalde technieken gaan verdiepen en leren oplossend denken.

 

Zoals in het 2de jaar werk je in de Klimschool 3de jaar volledig zelfstandig met een klimpartner en wordt er in groep les gegeven door een kleine groep begeleiders, met dit verschil dat het tempo waarin nieuwe dingen op je losgelaten worden nog hoger ligt. De cursusmap wordt uitgebreid met de leerstof van het 3de jaar. Zelf herhalen en inoefenen is ook hier weer de boodschap.

 

Net zoals in KS2 wordt er van je verwacht je minstens één dag (vrij te kiezen) in te zetten om de rotsen te onderhouden, zodat we onze sport zullen kunnen blijven beoefenen. Als begeleiders KS3 engageren we ons dit ook te doen.

 

Het klimschooljaar wordt eind juni afgesloten met een examen gevolgd door een bijhorende BBQ. Tijdens dit weekend kan op zondag vrij geklommen worden of indien het weer op zaterdag te slecht is zal deze als reserve dag gebruikt worden voor het examen.

 

Het sterkste punt van onze klimscholen is de sterke individuele begeleiding. Iedereen wordt individueel opgevolgd en kan dus waar nodig bijgeschaafd worden. Dit over het hele opleidingstraject.

 

Wanneer?

De data kan je terugvinden in de agenda (shortcut toevoegen graag)

 

Voor wie?

Voor elk KBF-lid, Bergpallieters genieten voorrang. Geslaagd in KS2 of je bekwaamheid in gebruik van dubbel touw en klemblokken bewijzen.

 

Klimgerief?

Materiaal artificieel klimmen wordt door de club voorzien, aangevuld door materiaal van de begeleiders. Voor de reddingen is de basisuitrusting uit Klimschool 2de  jaar (inclusief dubbel touw per duo) voldoende.

 

Prijs?

Bergpallieters:         € 160,00

Niet-Bergpallieters:     € 175,00

 

Inschrijven?

Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier (shortcut toevoegen graag) ingevuld te versturen aan inschrijvingen.klimscholen@bergpallieters.be en het bedrag te storten op BE70 9731 84347625 van De Bergpallieters vzw, Platteput 18, 9255 Buggenhout met vermelding van je naam + KS3.

 

Meer info?

Te verkrijgen via Marc Van den Berghe (0475 80 06 90 of marc.vanden.berghe@bergpallieters.be )

 

Wanneer?

De klimschool start begin september en eindigt eind juni. De data van de lessen kan je vinden in onze online agenda. Lessen voor klimschool 3de jaar beginnen met KS3 zoals aangegeven in onderstaan voorbeeld.

De dagen op rotsen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerders van de massieven.

. agenda KS3 voorbeeld